O nás

     Ustanovujúce valné zhromaždenie občianskeho združenia Naše Lazany sa konalo dňa 12.12.2014. Cieľom združenia je podporovať všestranný rozvoj územia v jeho sídle a spolupráca s okolitými obcami a mestami, ich regionálnymi združeniami, v rozvoji kultúry, spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít, zručnosti a tvorivosti, ďalej efektívne využívanie voľného času, rozvoj turizmu, budovanie cyklotrás, zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, budovanie osvetlených priechodov pre chodcov, chodníkov pre peších a cyklistov, ochrana a tvorba zdravého životného prostredia. Združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.

K 31.12.2016 máme 16 členov.

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Valné zhromaždenie - najvyšší orgán občianskeho združenia

Predsedníctvo

  • Ing. Ľudmila Ďurošková – predsedníčka
  • Ing. Jana Matiašková   –  podpredsedníčka

Revízor

  • Ing. Žofia Bundzelová