Dokumenty na stiahnutie

Prihláška za člena

Naše Lazany - pridelenie IČO

Stanovy OZ Naše Lazany

Organizačný poriadok

Vyhlásenie na poukázanie 2% z daní za rok 2020