Súčasný stav chodníka

     Súčasný stav chodníka medzi obcou Lazany a Nedožery-Brezany je nevyhovujúci, krajnica na vozovke nie je prakticky žiadna. Chodci sa častokrát pri stretnutí s autom nemajú kam vyhnúť.

Navrhovaný projekt

      Náš zámer na vybudovanie chodníka pre chodcov a cyklistov máme už  spracovaný vo forme štúdie vč. vizualizácie.

Zrealizované brigády

     Pomohli sme s údržbou zamrznutého chodníka v obci.

     Vyčistili a upravili sme okolie pri čistiarni odpadových vôd pri nájomných bytoch, zasadili sme stromky.

     Pomohli sme obci pri opilovaní stromov na miestnom cintoríne.