Súčasný stav chodníka

     Súčasný stav chodníka medzi obcou Lazany a Nedožery-Brezany je nevyhovujúci, krajnica na vozovke nie je prakticky žiadna. Chodci sa častokrát pri stretnutí s autom nemajú kam vyhnúť.

Navrhovaný projekt

      Náš zámer na vybudovanie chodníka pre chodcov a cyklistov máme už  spracovaný vo forme štúdie vč. vizualizácie.

Zrealizované brigády

     Pomohli sme s údržbou zamrznutého chodníka v obci.

     Vyčistili a upravili sme okolie pri čistiarni odpadových vôd pri nájomných bytoch, zasadili sme stromky.

     Pomohli sme obci pri opilovaní stromov na miestnom cintoríne.

Členky nášho združenia prispeli svojou prácou pri umývaní okien a dverí v dome rozlúčky.