Keď má človek sen, mal by sa aj sám pričiniť o jeho splnenie. Tak to je aj so mnou...

     Pochádzam z Lazian a už od mladosti som mala takýto sen – spojiť obec Lazany s obcou Nedožery-Brezany chodníkom, ktorý by presun ľudí z obce do obce robil bezpečnejším  a pohodlnejším. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu premávku na pozemných komunikáciách  sa vybudovanie tejto stavby stáva čoraz viac aj potrebnejšie, pretože zatiaľ asi len náhoda chcela, že sa ešte na spomínanom úseku nestala vážna dopravná nehoda.

lazany

Aby sa sen zmenil na realitu, založili sme spolu s ostatnými nadšencami z obce v roku 2014 občianske združenie Naše Lazany. Jeho cieľom je okrem vybudovania chodníka aj všestranný rozvoj územia našej obce. Preto verím, že s pomocou našich členov a ostatných  priaznivcov nášho občianskeho združenia sa nám tieto ciele podarí naplniť.

Ing. Ľudmila Ďurošková
predsedníčka OZ
Naše Lazany