Naše Lazany
Stará cesta 656/10
972 11 Lazany

Občianske združenie

Ostatné informácie

IČO:      42373921
Register číslo: VVS/1-900/90-44310 zo dňa 10.09.2014

Bankové informácie

Názov: Poštová banka a.s.
Číslo účtu: 0020549455 / 6500
IBAN: SK1465000000000020549455
SWIFT (BIC): POBNSKBA

Kontaktné informácie
  •  informacie@naselazany.sk
  • +421 / 905 231 024
  • Ing. Ľudmila Ďurošková
Kde nás nájdete